Warunki Użytkowania usługi SMS dla Polski

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia, 2015

Prosimy dokładnie przeczytać niniejsze Warunki Użytkowania usługi SMS, przed użyciem strony http://www.ball3d.com prowadzonej przez Unusualsoft.

Korzystanie z usługi oznacza akceptację Warunków Użytkowania usługi SMS.

Strona http://www.ball3d.com jest własnością firmy Unusualsoft.

Informacje o firmie Unusualsoft:
Unusualsoft
Sadowa 7/66
06-300 Przasnysz
Polska
REGON: 142749914
NIP: 7611505460

Telefon: +48513710157

Przeprowadzanie transakcji

Korzystanie z usług SMS odbywa się za pomocą interfejsu dostępnego na stronie http://www.ball3d.com

Po wybraniu formy płatności i ilości zakupionych monet, użytkownik powinien wysłać SMS o podanej na ekranie treści, pod podany na ekranie numer.

Numery, treść wysyłanych smsów i przyporządkowane im płatności przedstawiają się następująco:
Treść smsa: TXT, Numer telefonu: 7468, Opłata: 4.92zł
Treść smsa: TXT, Numer telefonu: 7968, Opłata: 11.07zł
Treść smsa: TXT, Numer telefonu: 91968, Opłata: 23.37zł

Niepowodzenie transakcji

Jeżeli użytkownik wyśle SMS o nieprawidłowej treści, niepoprawny SMS zostanie dostarczony, opłata pobrana przez operatora, a monety nie zostaną dostarczone do użytkownika.

Jeżeli użytkownik wpisze niepoprawny numer telefonu, z którego wysyła SMS, opłata zostanie pobrana, a monety nie zostaną dostarczone do użytkownika.

W powyższych przypadkach, firma Unusualsoft nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy przez użytkownika z powodu podania niepoprawnych danych.

Kontakt

Jeśli mają państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: contact@ball3d.com